روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

دبیرخانه اجراي اولين همايش ملي نگرش هاي نوين در مديريت، حسابداري و اقتصاد در نظر دارد با توجه به اهداف همايش کارگاه های آموزشی برای تمامی مخاطبان علاقمند را با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان به نام این رشته ها برگزار نماید. عناوین کارگاه های آموزشی و اطلاعات مدرسان در این صفحه به روز رسانی خواهد شد.

 

کارگاه تحقیق و مقاله نویسی در حوزه علوم انساني

هدف كلي دوره :

توانا شدن شرکت کنندگان در مقاله نویسی

اهداف جزئی :

1. آشنایی با روش شناسی تحقیق

2. آشنایی با ساختار مقالات

3. آشنایی با روش فرضیه نویسی و انتخاب روش آماری مناسب برای تحلیل آماری

4. کسب مهارت تشخیص مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی و خارجی (اعم از ISI و..)

5. آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی مقالات علمی

6. کسب مهارت تشخیص همایش های معتبر

7. کسب مهارت دسترسی به متن کامل مقالات داخلی

8. کسب مهارت دسترسی به متن کامل مقالات خارجی

9. کسب مهارت دستیابی به کتب موردنظر

پیش نیاز :

آشنایی با روش تحقیق بصورت مقدماتی

شیوه آموزش :

تئوری و عملی

مدت زمان کارگاه : 4 ساعت

مدرس كارگاه : دكتر آرمين گلي

نكته : چگونگي ثبت نام و هزينه كارگاه اعلام خواهد شد.