روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

  دکتر حسین خارا                               دکتر فرشاد ثامنی 

                 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر                                                        دبير علمي و اجرایی همایش

                                                                  رییس همایش                                                               رئيس  باشگاه پژوهشگران و نخبگان 

                                                                                                                                                                دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

 

سایت در حال به روز رسانی می باشد.