روزشمار برگزاری همایش
محاسبه...

هزينه ارسال مقاله اوّل براي دانشجویان

130.000 (تومان)

هزينه ارسال مقاله اوّل براي اساتید و شرکت کنندگان آزاد

150.000 (تومان)

 

توجه : هزینه ثبت نام حضوری به منزله دریافت پکیج همايش شامل گواهی پذیرش مقالات، گواهی حضور در کنفرانس، هدایای کنفرانس و پذیرایی میان وعده می باشد. هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول، مبلغ 80.000 تومان می باشد.
شایان ذکر است فایل مجموعه مقالات، متعاقباً پس از برگزاری همایش برای نویسندگان ارجمند ارسال خواهد شد.

 

جهت واريز هزينه مقالات تأييد شده، مي توانيد از طريق شماره حساب بانك ملي “دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش” اقدام فرماييد.

شماره حساب بانك ملي : 0216250541005

نام حساب : دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش

توجه : بعد از واريز وجه، تصوير اسكن شده مجدداً وارد حساب کاربری خود شوید و فیش واریزی را ارسال نماييد.